We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Ứng dụng lối sống là những ứng dụng hỗ trợ bạn về phong cách sống, định hình phong cách cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Các app tiện ích mua sắm, quản lý sức khỏe, ăn uống, du lịch, hẹn hò…. cũng đều có thể nằm trong danh mục này. Pinterest và Tinder là hai ứng dụng hot nhất trong thể loại này.

Ứng Dụng / Lối sống

Ứng dụng lối sống là những ứng dụng hỗ trợ bạn về phong cách sống, định hình phong cách cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Các app tiện ích mua sắm, quản lý sức khỏe, ăn uống, du lịch, hẹn hò…. cũng đều có thể nằm trong danh mục này. Pinterest và Tinder là hai ứng dụng hot nhất trong thể loại này.