We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Ứng dụng giáo dục là những ứng dụng về học hành như app học ngoại ngữ, app học toán, lập trình… hoặc các ứng dụng về quản lý việc học online của trường học hoặc các tổ chức giáo dục. Duolingo, Elsa Speak, Google Classroom,... là các app giáo dục phổ biến.

Hiển thị nhiều hơn

Ứng dụng giáo dục là những ứng dụng về học hành như app học ngoại ngữ, app học toán, lập trình… hoặc các ứng dụng về quản lý việc học online của trường học hoặc các tổ chức giáo dục. Duolingo, Elsa Speak, Google Classroom,... là các app giáo dục phổ biến.